Diferența cheie - Transfer vs Transmiterea acțiunilor

Transferul de acțiuni și transmiterea acțiunilor implică schimbarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor într-o companie. Transferul de acțiuni se referă la investitor modificând în mod voluntar dreptul de proprietate asupra acțiunilor sale, oferindu-le unui alt investitor. Transmiterea acțiunilor este un mecanism prin care titlul de acțiuni este decontat prin moarte, succesiune, moștenire sau faliment. Aceasta este diferența cheie între transferul și transmiterea acțiunilor.

CUPRINS 1. Prezentare generală și diferență de cheie 2. Ce este transferul de acțiuni 3. Ce este transmiterea de acțiuni 4. Comparație cot la cot - Transfer vs. transmisie de acțiuni

Ce este Transferul Acțiunilor

Acțiunile pot fi transferate datorită mai multor situații, cum ar fi creșterea de noi capitaluri, donarea de acțiuni către o altă persoană sau recuperarea investiției (recuperarea investiției). Aici, proprietarul inițial al acțiunilor este denumit „cedent”, iar noul titular al acțiunilor este „cedentul”. În cadrul unui transfer de acțiuni, ar trebui completat un „formular de transfer de acțiuni”, indicând toate informațiile relevante ale transferului, iar certificatul de acțiune ar trebui să fie, de asemenea, predat noului titular. Noul acționar este obligat să plătească o taxă de timbru la transferul de acțiuni în cazul în care titularul plătește mai mult de 1.000 de lire sterline pentru a achiziționa acțiunile.

Acțiunile unei companii publice sunt, în general, liber transferabile. Odată listate acțiunile la bursă, există un control limitat asupra abonaților asupra acțiunilor. Cu toate acestea, pot exista criterii pre-convenite aplicabile pentru a restricționa un transfer de acțiuni după cum urmează.

Restricții ale statutului (AOA)

Actul constitutiv stabilește modul în care compania este condusă, guvernată și deținută. Articolele pot pune restricții asupra puterilor companiei pentru a proteja interesul acționarilor. AOA poate, de asemenea, să declare capacitatea companiei de a răscumpăra acțiuni la un moment dat

Acorduri ale acționarilor

Acesta este un acord încheiat între acționarii companiei cu scopul principal de a-și proteja investiția. Acest tip de acord poate fi format colectiv între toți acționarii sau în cadrul unei clase specifice de acționari. Pot fi incluse clauze pentru a preveni părțile nedorite să achiziționeze acțiuni în cadrul companiei care poate duce la diluarea controlului.

Refuzul Consiliului de Administrație

Comitetul de administrație este dat de statutul de a accepta sau respinge cererea de transfer de acțiuni. Dacă directorii consideră că solicitarea de transfer nu este în conformitate cu interesul cel mai bun al companiei, nu vor permite transferul să continue. O rezoluție specială trebuie adoptată în cazul în care directorii doresc să nu permită transferul.

Diferența dintre transferul și transmiterea acțiunilor

Ce este o transmisie de acțiuni?

Cedentul trebuie să execute o faptă valabilă în favoarea cesionarului dacă se va materializa o transmisie de acțiuni. Dispozițiile referitoare la transmiterea acțiunilor sunt specificate în secțiunea 56 din Legea societăților din 2013. În cazul decesului proprietarului de acțiuni, acțiunile vor fi transmise moștenitorilor legali ai acestuia. Moștenitorii beneficiari ar trebui să-și înscrie numele în registrul membrilor societății, dacă vor avea dreptul la acțiunile acționarului decedat.

Documentele necesare pentru a solicita transmiterea acțiunilor unui acționar decedat sunt,


  • Copie certificată a certificatului de deces Certificat original de acțiune Certificat succesoral al scrisorii de administrare Cerere de transmitere semnată de moștenitorii legali

Care este diferența dintre Transfer și Transmiterea Acțiunilor?

Lista de referinte:

Imagine amabilitate:

„Filipine-bursă-bursă” de Katrina.Tuliao - (CC BY 2.0) prin Commons Wikimedia