Mântuire vs Mântuire
 

Diferența dintre mântuire și mântuire poate fi explicată mai bine în contextul creștinismului, deoarece răscumpărarea și mântuirea sunt două credințe în religia creștinismului. Deși ambele sunt acțiuni ale lui Dumnezeu, există o anumită diferență în modul în care ar trebui să fie priviți de creștini. Există, de asemenea, mai multe moduri de a privi fiecare termen. Deoarece ambii se referă la salvarea oamenilor de păcat, ceea ce distinge un termen de celălalt este modul în care se face această mântuire. Drept urmare, există o diferență între cele două concepte și trebuie să înțelegem această diferență, să știm mai multe despre dogmele creștinismului. Acest articol face ca discuția să facă diferența între mântuire și mântuire obiectivul său.

Ce este mântuirea?

Potrivit dicționarului englez de la Oxford, răscumpărarea înseamnă „acțiunea de a salva sau a fi salvat de păcat, eroare sau rău.” Răscumpărarea provine direct din Atotputernicul. Cu alte cuvinte, se poate spune că Dumnezeu are un rol mai mare de jucat în mântuire decât în ​​mântuire. Se crede că răscumpărarea a avut loc o singură dată în istorie și că, de asemenea, în timpul Exodului din Egipt. În acest caz, este interesant de menționat că răscumpărarea nu a fost efectuată de un înger sau de un mesager al Atotputernicului, ci de Cel Atotputernic însuși.

Există o altă credință despre mântuire. În acest sens, spun teologii, că cuvântul răscumpărare este folosit atunci când luăm întreaga rasă umană. Pentru a ilustra faptul, ei spun că atunci când Hristos și-a dat viața pentru a salva întreaga omenire de la datoria pedepsei, acel incident este cunoscut sub numele de răscumpărare. Aceasta pentru că Hristos a răscumpărat întreaga rasă umană.

Diferența dintre mântuire și mântuire

Ce este Mântuirea?

Potrivit dicționarului englez de la Oxford, mântuirea înseamnă „eliberarea de păcat și consecințele sale, crezute de creștini ca fiind adusă prin credința în Hristos.” Apoi, din nou, mântuirea este livrată oamenilor sau creștinilor practicanți, trimițând mesageri. Se poate spune că un mesager își asumă responsabilitatea de a scrie mântuirea. Hristos a fost un mesager al lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care dă puterea mesagerului pentru a da mântuire oamenilor. Prin urmare, mesagerul trebuie să folosească puterea pe care i-o dă Atotputernicul pentru a salva oamenii de dificultăți în momentul nevoii. Mai mult, se crede că mântuirea a avut loc de mai multe ori în istorie. Înseamnă doar că Atotputernicul a trimis mesageri sau îngeri de mai multe ori pentru a da mântuire. Este interesant să aflăm că cuvântul mântuire este uneori înlocuit cu o serie de alte cuvinte, cum ar fi minuni, minuni și altele asemenea. Conceptul mântuirii deschide calea către credința că minunile se întâmplă prin binecuvântarea și favoarea Atotputernicului. Există practica de a mulțumi Celui Atotputernic și apoi cel mesager pentru acțiunile de răscumpărare și, respectiv, de mântuire.

Apoi, există o altă credință despre mântuire. Oamenii cred că atunci când folosim mântuirea lumii, aceasta se referă mai mult la mântuirea individului. Conform acestui fapt, Hristos a salvat pe fiecare dintre noi. Aceasta este mântuirea.

Care este diferența dintre mântuire și mântuire?

• Atât mântuirea, cât și mântuirea se referă la salvarea oamenilor de păcat.

• Dumnezeu este implicat mai mult în mântuire decât în ​​mântuire. Aceasta este o mare diferență între mântuire și mântuire.

• În timp ce Dumnezeu ia frâiele pentru răscumpărare, mântuirea este dată oamenilor prin mesageri.

• În răscumpărare, Dumnezeu este implicat direct în timp ce, în mântuire, Dumnezeu este implicat indirect.

• Există, de asemenea, credința că răscumpărarea se referă la salvarea omenirii ca întreg și mântuirea se referă la salvarea fiecărui individ din datoria pedepsei.

Imagini amabilitate:


  1. Hristos pe cruce prin Wikicommons (Public Domain)