Competiție perfectă vs Concurență monopolistică

Concurențele perfecte și monopoliste sunt ambele forme de situații de piață care descriu nivelurile de concurență în cadrul unei structuri de piață. Concurența perfectă și concurența monopolistă sunt diferite între ele, prin faptul că ele descriu complet diferite scenarii de piață care implică diferențe de prețuri, niveluri de concurență, număr de jucători de piață și tipuri de mărfuri vândute. Articolul oferă o prezentare clară a ceea ce înseamnă fiecare tip de competiție pentru jucătorii de pe piață și consumatorii și arată diferențele lor distincte.

Ce este concurența perfectă?

O piață cu o concurență perfectă este aceea unde există un număr foarte mare de cumpărători și vânzători care cumpără și vând un produs identic. Deoarece produsul este identic în toate caracteristicile sale, prețul perceput de toți vânzătorii este un preț uniform. Teoria economică descrie jucătorii de pe o piață concurențială perfectă ca fiind nu suficient de mari de la sine pentru a putea deveni lider de piață sau pentru a stabili prețuri. Deoarece produsele vândute și prețurile stabilite sunt identice, nu există bariere la intrarea sau ieșirea pe o astfel de piață.

Existența unor astfel de piețe perfecte este destul de rară în lumea reală, iar piața perfect competitivă este o formare a teoriei economice care să ajute la o mai bună înțelegere a altor forme de concurență de piață, cum ar fi monopolistul și oligopolistul.

Ce este Concurența Monopolistă?

O piață monopolistă este una în care există un număr mare de cumpărători, dar un număr foarte mic de vânzători. Jucătorii din aceste tipuri de piețe vând bunuri diferite între ele și, prin urmare, sunt capabili să perceapă prețuri diferite în funcție de valoarea produsului oferit pe piață. Într-o situație de concurență monopolistă, întrucât există doar un număr mic de vânzători, un vânzător mai mare controlează piața și, prin urmare, controlează prețurile, calitatea și caracteristicile produsului. Cu toate acestea, se spune că un astfel de monopol nu durează decât pe termen scurt, întrucât o astfel de putere de piață tinde să dispară pe termen lung, pe măsură ce noile firme intră pe piață creând o nevoie de produse mai ieftine.

Care este diferența dintre Concurența Perfectă și Concurența Monopolistă?

Piețele de concurență perfecte și monopoliste au obiective similare de tranzacționare, ceea ce înseamnă maximizarea profitabilității și evitarea pierderilor. Cu toate acestea, dinamica pieței între aceste două forme de piețe este destul de distinctă. Concurența monopolistă descrie o structură imperfectă a pieței, opusă concurenței perfecte. Concurența perfectă explică o teorie economică a unei piețe care nu se întâmplă să existe în realitate.

Rezumat:

Competiție perfectă vs Concurență monopolistică


  • Concurențele perfecte și monopoliste sunt ambele forme de situații de piață care descriu nivelurile de concurență în cadrul unei structuri de piață.

  • O piață cu o concurență perfectă este aceea unde există un număr foarte mare de cumpărători și vânzători care cumpără și vând un produs identic.
  • O piață monopolistă este una în care există un număr mare de cumpărători, dar un număr foarte mic de vânzători. Jucătorii din aceste tipuri de piețe vând bunuri diferite între ele și, prin urmare, sunt capabili să perceapă prețuri diferite.

  • Concurența monopolistă descrie o structură imperfectă a pieței, opusă concurenței perfecte.

  • Concurența perfectă explică o teorie economică a unei piețe care nu se întâmplă să existe în realitate.